Translate

piatok 21. februára 2014

Hypnóza a sugescia

Hypnóza bola používaná ľuďmi po dobu tisíce rokov, takmer od začiatku našich dejín. Jej účinky boli od začiatku pripisované mágii, nadprirodzeným, náboženským obradom a mnohým iným nesprávnym teóriám. Významný moment nastal v osemnástom storočí, kedy austrálsky fyziológ Anton Mesmer vyliečil svojich pacientov neobvyklým spôsobom, prikladal k ich telu magnety. Podľa Mesmera, boli pacienti vyliečení pomocou javu, ktorý Mesmer názval "Živočíšny magnetizmus". Podľa neho to fungovalo prevodom nehmotnej sily terapeuta k pacientovi. V skutočnosti použil jednu formu hypnotickej sugescie. Jeho teória bola a ešte aj dodnes je často nazývaná mesmerizmom.
V devätnástom storočí Francúzsky neurológ Charcot zistil, že hypnóza môže byť cennou terapeutickou technikou v stave nazývanom hystéria - zdanlivo beznádejnom stave, často veľmi bolestivom, ktorý ovplyvnil mnoho žien v minulosti. Sigmund Freud bol Charcotovým študentom a potom vo svojich raných dielach často používal hypnotické techniky.


Hypnóza a sugescia
Tento výraz je odvodený z gréckeho slova hypnos a v preklade znamená spánok. Prvýkrát použil tento výraz James Braid, v skutočnosti však nejde o stav spánku, ale o sugesciou navodený stav hlasom hypnotizátora so zúženou a rôzne zníženou polohou vedomia.
Sugescia pochádza zo slova subgerere a znamená podstrčiť alebo podložiť. Sugescia je vlastnému ja cudzí vplyv, ktorý sa prijíma pri pozitívnom emocionálnom vzájomnom vzťahu. Spracúva sa autosugestívne. V stave hypnózy sú všetky funkcie zmyslových orgánov značne znížené, jedine sluch je čiastočne nastavený na hlas hypnotizátora, prostredníctvom ktorého je hypnotizovaný spojený s okolím. Počas hypnózy ovládanie svalov nepodlieha vôľovému nervovému systému ako v stave bdenia. Takto sa dosiahne neúnavného svalového stuhnutia. Dochádza k zdvojnásobeniu reakčného času (čas potrebný na reakciu na určitý podnet) v dôsledku hypotónii svaloviny (znížené napätie svalov) a k poklesu telesnej teploty.

Rozdiel medzi stavom hypnózy a spánkom je, že v hypnóze vzniká zvýšené napätie pozornosti v smere sugescie.


Päť základných hypnotických stavov


Exituje päť základných štádií, ktorými človek musí prejsť pri navodzovaní hynózy.


1. Stav – hypnotizovaný ešte nestráca vedomie, ale jeho telesné sily môžu byť natoľko spútané a oslabené, že nedokáže napríklad pohnúť rukami, keď mu hypnotizér povie, že je stuhnutá. Tieto dojmy však trvajú niekoľko minút.

2. Stav – hypnotizovaný je v stave snenia, ľahkého spánku. V tomto štádiu môže hypnotizér vsugerovať hypnotizovanému mnoho nemožných vecí, ktoré sa však odohrávajú len v jeho predstavivosti. Po prebudení si hypnotizovaný pamätá, čo prežíval, ale považuje to len za sen.

3. Stav – hypnotizovaný upadne do hlbokého spánku, vníma rozkazy a želania hypnotizéra. Môže byť navodený dlhotrvajúci spánok.


4. Stav – hypnotizér môže nechať telo hypnotizovaného tak stuhnúť, že údy aj telo je tuhé a tvrdé ako drevo. Toto štádium je vhodné na zavedenie anestézie, teda umŕtvenia, pri ktorom možno vykonávať menšie chirurgické zákroky úplne bezbolestne. Necitlivosť voči fyzickej bolesti existuje aj v 3. stave, ale nie je taká účinná.

5. Stav – v tomto stave je možné u hypnotizovaného navodiť to, čo sa vedecky nazýva “jasnovidectvo“, teda stav, v ktorom má hypnotizovaný schopnosť vidieť a popisovať deje a udalosti, ktoré sa odohrávajú inde, v obrovských vzdialenostiach. Podľa Dr. Kvackenbosa je možné navodiť jasnovidectvo a tvrdí tiež, že umožnenie týchto nadnormálnych výkonov je uľahčené zavedením hypnózy. Psychologická veda má mnoho dôkazov a záznamov, ktoré toto dostatočne potvrdzujú.

Hĺbka hypnózy

Pre zadelenie štádií hĺbky hypnózy a jej posúdenia sú stanovené objektívne znaky.
  •  Somnolencia (ospanlivosť) 
Je to najľahší hypnotický stav, ktorý sa považuje dosiahnutý najneskôr po zavretí mihalníc. Nastane uvoľnenie svalov tváre spojené s čiastočnou stratou charakteristických čŕt tváre. Síce sú mihalnice ťažké, pri väčšej námahe je ich možné otvoriť. V niektorých prípadoch je pozorovateľné charakteristické chvenie očných gúľ a považuje sa za ekvivalent REM-spánku, ktorý predstavuje aj fázu sna. Dýchanie je pokojné a povrchné.
  •  Hypotaxia (podriadenosť)
Hypotaxia prináša prevažnú časť hypnotických fenoménov a hodí sa pre terapeutické sugescie. V tomto štádiu dochádza k realizácii sugescií katalepsie (strnulosť svalstva so zníženou citlivosťou na bolesť) a levitácie (vznášanie sa jednotlivých končatín), k neunavujúcemu zotrvaniu v každej pozícii, k automatickým pohybom, k úplnej necitlivosti bolesti sugestívne úmerne ovplyvnených častí tela, k realizácii sugestívnej produkcie sekrečných procesov, k čiastočnému ubúdaniu pamäti bez zvláštnej sugescie a parciálnemu návratu ku skorším vekovým stupňom na danú sugesciu.
  • Somnabulizmus (námesačnosť)
Je to najhlbšie štádium hypnózy, ktoré umožňuje okrem realizovania všetkých už spomenutých hypnotických priebehov sugestívne regulovanie všetkých telových funkcií, vyvolanie pozitívnych a aj negatívnych halucinácií, ktoré pôsobia na všetky zmysli hypnotizovanej osoby, úplnú anestéziu, úplnú amnéziu, možnosť ľubovoľného falšovania spomienok. V tomto štádiu je možné otvoriť oči a splniť množstvo príkazov daných sugesciou pri udržaní hypnotického stavu. Toto štádium je však možné dosiahnuť len po niekoľkých predchádzajúcich hypnózach, u veľmi sugestibilných osôb niekedy za dobrých podmienok aj počas prvej hypnózy.

Rýchlosť uzavretia mihalníc informuje o štádiu, ktoré sa snažíme docieliť. Ak sa mihalnice zavrú do niekoľkých sekúnd, je skoro hneď možné docieliť hlboké štádium hypnózy, ak však naň potrebujeme počkať niekoľko minút, to znamená, že toto štádium môžeme dosiahnuť až po niekoľkých ďalších hypnózach. Po uzavretí mihalníc však možno vždy dosiahnuť aspoň štádium somnolencie.

Stredné štádium hypnózy môžeme skontrolovať prostredníctvom realizácie kataleptických a levitačných sugescií a automatických pohybov. Trénovaný človek vydrží nepohodnú polohu nanajvýš dvadsať minút, no v tomto štádiu hypnózy môže aj fyzicky slabší človek vydržať sugestívne navodené kataleptické polohy tridsať minút a aj dlhšie, a to bez toho, aby sa unavil.

Preskúšanie tretieho, somnambulného štádia je možné počas hypnózy na stupňovaní zmyslovej citlivosti. To znamená, že hypnotizovaný môže vnímať vyžarovanie vychádzajúce z rúk terapeuta aj na sto centimetrov a po hypnóze sa dostaví amnézia.

Hypnabilita


Úspešnosť navodenia hypnózy do veľkej miery závisí od individuálnej hypnability hypnotizovaného. Hypnabilitu považuje väčšina odborníkov za vrodenú vlastnosť. V rôznych obdobiach života reagujú hypnotizovaní na hypnózu rozdielne. Najlepšie na hypnózu reagujú mladí ľudia.
Približné vyjadrenie hypnability populácie v percentách
  • 5% Nehypnotizovateľný štandardnými technikami
  • 30% Ľahká hypnóza – hypnotizovaný je príjemne zrelaxovaný, je možné vsugerovať pocit únavy, tiaže, ospalosti a jednoduchšie motorické sugescie. Dá sa dosiahnuť terapeutický efekt, ale len za tej podmienky, že hypnotizovaný s hypnotizérom spolupracuje, inak sa dokáže sugesciám veľmi účinne brániť.
  • 48% Stredná hypnóza – u hypnotizovaného je možné vyvolať väčšinu hypnotických javov a postačuje aj na použitie klinickej hypnózy. 
  •  15% Hlboká hypnóza - sugestívne sa dajú ovplyvniť všetky psychofyziologické procesy, dokonca aj tie, ktoré považuje tradičná medicína za autonómne (potenie sa, činnosť ciev...). V tejto oblasti nie je hypnóza dostatočne využitá medicínou v liečebnom procese. Je možná aj posthypnotická podpora účinku užívaných liekov a zmiernenie ich vedľajších účinkov. Tiež je možné vyvolať pozitívne a negatívne halucinácie vo všetkých zmyslových oblastiach, presvedčivú vekovú regresiu vrátane reinkarnačnej hypnózy a iné transpersonálne zážitky, ako sú cesty do budúcnosti, alebo iných svetov. Po ukončení hlbokej hypnózy sa môže dostaviť spontánna amnézia na hypnózu. Pokiaľ chceme, aby si subjekt hypnózu pamätal, udelíme mu posthypnotickú sugesciu, že si bude celú hypnózu pamätať. Dokonca je možné spomienku na hypnózu zaznamenať tak, že si zážitky z hypnózy pamätá subjekt podrobne dlhé roky. V niektorých prípadoch je možné udeliť amnéziu na hypnózu zámerne. 
  • 2% Majú výnimočný hypnotický talent. V týchto prípadoch je možné spoľahlivo navodiť všetky spomenuté hypnotické javy.


(Zdroj: Meinhold, W., Veľká príručka hypnózy, Fontána Kiadó, Šamorín, 1992, s. 434, ISBN 80-85701-01-4; Zíka, J., Hypnóza není spánek, LAIWA PRESS, 1992, s. 132, ISBN 80-90117-0-5; Damon, C., Tajemství hypnózy a sugesce, Eko-konzult, 2010, s. 188, ISBN: 9788088809319)


Hykgfjlf
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára